24/01/2021 24/01/2021 Την Κυριακή, 11ην/24ην Ιανουαρίου 2021, εορτάσθηκε υπό του Παριαρχείου Ιεροσολύμων η εορτή του οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Κατά την εορτή αυτή η Εκκλησία επιτελεί την μνήμη του αγίου Θεοδοσίου, συμφώνως προς το Συναξάριον και άλλες εκκλησιαστικές πηγές. Η Εκκλησία αναμιμνήσκεται ότι ο άγιος Θεοδόσιος προσήλθε εκ της πατρίδος αυτού Μογαρισσού της Καππαδοκίας εις...
24 Ιανουαρίου, 2021 - 17:35
Τελευταία ενημέρωση: 24/01/2021 - 21:13

Η εορτή του Αββά Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στον Τάφο του

Διαδώστε:
Η εορτή του Αββά Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στον Τάφο του

Την Κυριακή, 11ην/24ην Ιανουαρίου 2021, εορτάσθηκε υπό του Παριαρχείου Ιεροσολύμων η εορτή του οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου.

Κατά την εορτή αυτή η Εκκλησία επιτελεί την μνήμη του αγίου Θεοδοσίου, συμφώνως προς το Συναξάριον και άλλες εκκλησιαστικές πηγές. Η Εκκλησία αναμιμνήσκεται ότι ο άγιος Θεοδόσιος προσήλθε εκ της πατρίδος αυτού Μογαρισσού της Καππαδοκίας εις την αγίαν Γην περί το 451 μ.Χ.

Ασκηθείς αρχικώς εις την πλησίον των Ιεροσολύμων Ιεράν Μονή της Ικελίας, ανεχώρησε εις την έρημον της Ιουδαίας και ίδρυσε την άχρι της σήμερον φέρουσα το όνομα αυτού Ιερά Μονή ως Κοινόβιον. Ενταύθα δέχονταν τους αρχαρίους μοναχούς, οι οποίοι ασκούνταν εις την υπακοήν, την κοινήν ζωήν και την εργασίαν εις εργόχειρον, εξ ου συνετήρουν πτωχούς και πάντας τους δεομένους. Μετά την άσκηση ταύτη οι μοναχοί ελάμβανον ευλογίαν και μετέβαινον δι’ αυστηροτέραν άσκησιν εις μοναστηριακήν Λαύραν, ως ήτο η του αγίου Σάββα. Ο άγιος Θεοδόσιος ανεδείχθη ηγούμενος / Έξαρχος του Κοινοβιακού βίου εις Παλαιστίνη, εν ω ο άγιος Σάββας του Λαυρεωτικού. Αμφότεροι άγιος Θεοδόσιος και άγιος Σάββας, ομοπάτριοι, σύγχρονοι συνειργάσθησαν και εις την καταπολέμησιν του Μονοφυσιτισμού και την επικράτησιν του δόγματος της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος του 451μ.Χ. περί της εν τη μια υποστάσει του Χριστού ασυγχύτως και αδιαιρέτως συνυπάρξεως των δύο φύσεων Αυτού, της θείας και της ανθρωπίνης.

Η Μονή αύτη, κειμένη εις την θέσιν, εξ ης οι Μάγοι υπέστρεψαν δι΄ άλλης οδού εις την πατρίδα αυτών, ανεδείχθη ισχυροτέρα των καταστροφών των κατακτητών και των φθορών του χρόνου, ανεκαινίσθη υπό των εκ Κρήτης μοναχών Γαλακτίωνος και Λεοντίου περί τας αρχάς του 20ου αιώνος, μεσούντος δε του αιώνος τούτου υπό του εκ Χίου μακαριστού Αρχιεπισκόπου Μαδάβων Βαρθολομαίου, υπερμεσούντος δε τούτου υπό του νυν πολιού καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου, κτίσαντος νέαν πτέρυγα εις την Μονήν, αγιογραφήσαντος τον Ιερόν Ναόν και προστατεύσαντος την πέριξ της Μονής περιουσίαν του Πατριαρχείου.

Στη Μονή τέλεσε μεταμεσονύκτιο αγρυπνία, λόγω των μέτρων του covid-19 η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, των Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων π. Γεωργίου και π. Γιούσεφ, του Αρχιδιακόνου Μάρκου και του Ιεροδιακόνου Συμεών, ψάλλοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Αριστοβούλου και του Πνευματικού της Ι. Μονής Αγίου Σάββα Αρχιμανδρίτου π. Ευδοκίμου και μοναχών της Μονής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων