26/10/2020 26/10/2020 Την Δευτέρα, 13/26 Οκτωβρίου 2020, εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη της επανακομιδής του τιμίου λειψάνου του οσίου Σάββα του ηγιασμένου. «Κατά την εορτήν αυτήν, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων αναμιμνήσκεται ότι την 13ην/26ην Οκτωβρίου του έτους 1965 εδέχθη εις τους κόλπους αυτής και πάλιν το λείψανον του αγίου Σάββα εκ της Βενετίας, εις την οποίαν...
26 Οκτωβρίου, 2020 - 21:29
Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2020 - 21:33

Πατρ. Ιεροσολύμων: «Ο Άγιος Σάββας ζει αιωνίως»

Διαδώστε:
Πατρ. Ιεροσολύμων: «Ο Άγιος Σάββας ζει αιωνίως»

Την Δευτέρα, 13/26 Οκτωβρίου 2020, εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη της επανακομιδής του τιμίου λειψάνου του οσίου Σάββα του ηγιασμένου.

«Κατά την εορτήν αυτήν, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων αναμιμνήσκεται ότι την 13ην/26ην Οκτωβρίου του έτους 1965 εδέχθη εις τους κόλπους αυτής και πάλιν το λείψανον του αγίου Σάββα εκ της Βενετίας, εις την οποίαν είχον μεταφέρει τούτο οι Σταυροφόροι. Η Εκκλησία Ιεροσολύμων εζήτησε τούτο εν έτος μετά την άρσιν των αναθεμάτων του 1050 το έτος 1964 και την επίσκεψιν του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου και του Πάπα Ιωάννου Παύλου του ΣΤ’ εις την Αγίαν Γην. Διά την συνοδείαν του αγίου λειψάνου μετέβη εις Βενετίαν αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, συνισταμένη εκ των μακαριστών Μητροπολιτών Καισαρείας Βασιλείου και Πέτρας Γερμανού, του μακαριστού Πνευματικού της Μονής του Αγίου Σάββα Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ, του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Θεοδοσίου, ηγουμένου της Μονής Μάρθας και Μαρίας Βηθανίας και του τότε διακόνου (νυν Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού). Η υποδοχή του ιερού λειψάνου έλαβε χώραν εν χαρά, αγαλλιάσει και ευχαριστία εις την Πύλην του Δαυΐδ, ένθεν και μετηνέχθη εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως διά προσκύνησιν επί μίαν εβδομάδα και εκείθεν εν συνεχεία εις την Ιεράν αυτού Μονήν, την οποίαν και ίδρυσεν ο άγιος Σάββας, εις την οποίαν και φυλάσσεται ως θησαυρός πηγής αντλήσεως δυνάμεως και πάσης βοηθείας», αναφέρει η ανακοίνωση του Πατριαρχείου.

Σήμερα τελέσθηκε στη Μονή του Αγίου Σάββα θεία Λειτουργία αγρυπνία, της οποίας προεξήρχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Γέροντος Αρχιγραμματέως, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου Πατριαρχικού Επιτρόπου εν Βηθλεέμ, του Αρχιερέως της σειράς Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Αριστοβούλου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων ως των Αρχιμανδριτών Ιγνατίου, Ματθαίου και Νήφωνος, Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων εκ Βηθλεέμ, Χωρίου των Ποιμένων και Μπετζάλλας, του Αρχιδιακόνου Μάρκου και του Ιεροδιακόνου Ευλογίου, ψάλλοντος ελληνιστί του Ιεροδιακόνου Συμεών Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Προσέτι δε ο όσιος Σάββας, ακούων εις το παράγγελμα του σοφού Παύλου «ανέλαβε την πανοπλίαν του Θεού και ενεδύσατο τον θώρακα της δικαιοσύνης», (Εφ. 6,11). Διά τούτω και ζη αιωνίως εν τω προ οφθαλμών ημών κειμένω αφθάρτω και ευωδιάζοντι αγίω αυτού σκηνώματι, ως μαρτυρεί η Σοφία Σολομώντος: «Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσι και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά Υψίστω. Διά τούτο λήψονται το βασίλειον της ευπρεπείας και το διάδημα του κάλλους εκ χειρός Κυρίου», (Σοφ. Σολομ. 5, 15-16). Και αναλυτικώτερον, οι δίκαιοι ζούν αιωνίως και ο μισθός αυτών ευρίσκεται εις χείρας του Κυρίου. Διά τούτο ούτοι θα λάβουν από τον Κύριον την ένδοξον βασιλείαν των Ουρανών……. Καθίσταται φανερόν, ότι ο αγιασμός ημών, των ομολογούντων Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα προϋποθέτει την δικαιοσύνην του Θεού κατά την προτροπήν του Κυρίου λέγοντος: «Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού», (Ματθ. 6,33). Τούτο εξάλλου κατέχει εξέχουσαν θέσιν εν τη Κυριακή προσευχή, τη υποδειχθείση υπ’ Αυτού του Χριστού λέγοντος: «Ούτως ούν προσεύχεσθε υμείς· Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης·» (Ματθ. 6, 9-10)».

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων