05/03/2021 05/03/2021 «Καθώς ένας άρχοντας έχει αμπέλια και χωράφια και βάνει εργάτας, ούτω και ο Κύριος ωσάν αμπέλι έχειν όλον τον κόσμο. Και επήρε δώδεκα Αποστόλους, και τους έδωκε την χάριν Του και την ευλογία Του, και τους έστειλεν εις όλον τον κόσμο να διδάξουν τους ανθρώπους πώς να ζήσουν και εδώ καλά, ειρηνικά, ηγαπημένα, και μετά...
05 Μαρτίου, 2021 - 13:20
Τελευταία ενημέρωση: 05/03/2021 - 13:21

Ο Κύριος ωσάν αμπέλι έχειν όλον τον κόσμο

Διαδώστε:
Ο Κύριος ωσάν αμπέλι έχειν όλον τον κόσμο

«Καθώς ένας άρχοντας έχει αμπέλια και χωράφια και βάνει εργάτας, ούτω και ο Κύριος ωσάν αμπέλι έχειν όλον τον κόσμο. Και επήρε δώδεκα Αποστόλους, και τους έδωκε την χάριν Του και την ευλογία Του, και τους έστειλεν εις όλον τον κόσμο να διδάξουν τους ανθρώπους πώς να ζήσουν και εδώ καλά, ειρηνικά, ηγαπημένα, και μετά ταύτα να πηγαίνουν εις τον παράδεισον, να χαίρωνται πάντοτε. Να μετανοούν, να πιστεύουν και να βαπτίζωνται εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και να έχουν την αγάπην εις τον Θεόν και εις τον αδελφόν των.»

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων