08/04/2020 08/04/2020 Παρατίθεται το Εγκύκλιο Σημείωμα του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου προς τις Ιερές Μονές και τις Ενορίες της Μητροπόλεως, που απεστάλη μαζί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093/06-04-2020 με θέμα «επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό...
08 Απριλίου, 2020 - 17:23
Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2020 - 17:17

Κωδωνοκρουσίες κανονικά, όχι χρήση εξωτερικών μεγαφώνων

Διαδώστε:
Κωδωνοκρουσίες κανονικά, όχι χρήση εξωτερικών μεγαφώνων

Παρατίθεται το Εγκύκλιο Σημείωμα του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου προς τις Ιερές Μονές και τις Ενορίες της Μητροπόλεως, που απεστάλη μαζί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093/06-04-2020 με θέμα «επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 20.4.2020» και αφορά στην εφαρμογή της, όπου, καθώς αναφέρει ο Σεβασμιώτατος: «Τονίζομε ακόμη ότι οι κωδωνοκρουσίες μπορούν να γίνονται κανονικά, όχι όμως η χρήση εξωτερικών μεγαφώνων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Ἅγιοι Καθηγούμενοι καί Καθηγουμένες,
Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Σᾶς ἀποστέλλομε συνημμένα τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 286/07-04-2020 ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης πρός τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί τίς Μητροπόλεις τῆς Μεγαλονήσου καθώς καί τά συνοδευτικά του ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, καί σᾶς παραγγέλλομε τήν πιστή ἐφαρμογή τους κατά τό χρονικό διάστημα ἀπό 12ης ἕως καί 20ῆς Ἀπριλίου 2020. Ἰδιαίτερα ἐπισημαίνομε τήν κατά νόμον ἀποκλειστική εὐθύνη τῶν Προϊσταμένων τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Ἡγουμένων τῶν Ἱερῶν Μονῶν γιά τήν ἐφαρμογή ὅσων ἀναφέρονται στήν Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση.

Γνωρίζομε πόσο δύσκολη γιά ὅλους μας εἶναι ἡ περίοδος αὐτή, πόσο πόνο αἰσθανόμαστε στίς ψυχές μας ἀπό ὅλα ὅσα συμβαίνουν. Ἀλλά, γία μία ἀκόμη φορά, σᾶς παρακαλοῦμε ὁλοκάρδια νά τηρήσομε τίς προτροπές τῆς Πολιτείας μας, γιά νά μήν θεωρηθοῦμε, ὡς μή ὤφειλε, ὑπαίτιοι ἐνδεχομένων κρουσμάτων στόν τόπο μας, ἐξαιτίας τῶν συναθροίσεων καί ὄχι βέβαια τῆς Θείας Κοινωνίας, τό θέμα τῆς ὁποίας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο γιά ἐμᾶς. Παρακαλοῦμε πολύ, μέ ἀγάπη καί μέ τό πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητάς μας, νά στηρίξομε τά προστατευτικά μέτρα τῆς Πολιτείας μας.

Τονίζομε στήν ἀγάπη σας ὅτι κατά τήν ὥρα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν οἱ Ναοί θά παραμένουν κλειστοί καί ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Ακολουθιῶν ἀποκλειστικά καί μόνο ἀπό τόν Ἱερέα καί τούς συνεργάτες του (π.χ. ἱεροψάλτη, νεωκόρο), ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν ὁποίων ἀνέρχεται στά τέσσερα πρόσωπα. Οἱ ὧρες τῶν Άκολουθιῶν καί οἱ κωδωνοκρουσίες, γιά ἐφέτος καί μόνο καί κάτω ὑπό τίς παροῦσες συνθῆκες, προτρέπομε νά προσαρμοσθοῦν σύμφωνα μέ τό ἐπισυναπτόμενο Ὡρολόγιο Πρόγραμμα. Δύνασθε στίς Ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου, κατά τήν κρίση σας, νά καθορίσετε μόνοι σας τά ὡράρια τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Αὐτό δέν ἰσχύει γιά τίς Ἐνορίες τῆς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου, οἱ ὁποῖες ἀπαρέγκλιτα θά τηρήσουν τό Ὡρολόγιο Πρόγραμμα πού ἐπισυνάπτομε.
Ἐάν κάποιοι ἀπό τούς Ἱερεῖς μας ἤ τούς συνεργάτες σας ἀνήκετε σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες, δύνασθε νά μήν προβεῖτε στήν τέλεση Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στίς Ἐνορίες σας, γνωστοποιώντας το στό ποίμνιό σας.

Τονίζομε ἀκόμη ὅτι οἱ κωδωνοκρουσίες μποροῦν νά γίνονται κανονικά, ὄχι ὅμως ἡ χρήση ἐξωτερικῶν μεγαφώνων. Γιά ὅλα τά ἐπί μέρους (π.χ. κηδεῖες, μνημόσυνα καί λοιπές ἱεροπραξίες) ἰσχύουν ὅ,τι σᾶς ἔχει ἀποσταλεῖ μέ τά Ἐγκύκλια Σημειώματα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὅπως ἰσχύουν πάντα καί ὅλα ὅσα ἔχουν ἀποφασισθεῖ καί ἀποσταλεῖ σχετικά ἀπό τήν Πολιτεία μέ τίς κατά καιρόν τροποποιήσεις τους. Γιά κανένα μας δέν δικαιολογεῖται «ἄγνοια νόμου», ἰδιαίτερα δέ ὑπό τίς παροῦσες συνθῆκες. Γιά μία ἀκόμη φορά, σᾶς προτρέπομε νά ἐνημερώνεσθε ὑπεύθυνα καί νά μήν δίνετε σημασία σέ μηνύματα ὑπόπτου προελεύσεως καί σκοπιμότητας, πού μόνο τήν ἀλήθεια καί τήν ἑνότητά μας δέν ὑπηρετοῦν. Στῶμεν καλῶς!
Εὔχεσθε καί προσεύχεσθε νά δώσει ὁ Θεός τέλος σέ αὐτή τή στενοχώρια πού μᾶς βρῆκε καί εἴθε νά μήν τό ζήσομε ποτέ ξανά.

Μέ πολύ πόνο ψυχῆς καί πατρική ἀγάπη σᾶς ἀσπαζόμαστε καί σᾶς παρακαλοῦμε γιά τήν προσευχή σας ἀλλά καί γιά τήν προσοχή καί τῆς δικῆς σας προσωπικῆς ὑγείας. Εἶσθε πολύτιμοι ἐν Χριστῷ συνεργάτες μας καί διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας καί καλούμαστε ὅλοι μέσα στή Βαβέλ τῆς ἐποχῆς μας νά στηρίξομε τίς ἐλπίδες μας στό Χριστό καί νά στηρίξομε τούς ἀδελφούς μας.

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

Από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων