15/09/2020 15/09/2020 Την πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου για απουσίες στους μαθητές που δε φορούν μάσκα, απομόνωσή τους σε ειδικό χώρο και ενημέρωση των γονέων για την αναγκαιότητα της χρήσης της, ζητεί το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με διευκρινιστική του εγκύκλιο. Η διευκρινιστική εγκύκλιος Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 118259/ΓΔ4/09-09-20 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την οποία σας...
15 Σεπτεμβρίου, 2020 - 14:57
Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2020 - 14:58

Σχολεία: Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις μάσκες

Διαδώστε:
Σχολεία: Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις μάσκες

Την πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου για απουσίες στους μαθητές που δε φορούν μάσκα, απομόνωσή τους σε ειδικό χώρο και ενημέρωση των γονέων για την αναγκαιότητα της χρήσης της, ζητεί το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με διευκρινιστική του εγκύκλιο.

Η διευκρινιστική εγκύκλιος

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 118259/ΓΔ4/09-09-20 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την οποία σας γνωστοποιήθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-20 ΚΥΑ (Β΄ 3780), παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 2 όπου ορίζεται:
«Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.

Ο ειδικός χώρος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.» Επιπλέον θα πρέπει ληφθεί υπόψη η παρ. 1 του άρθρου 2 της παραπάνω ΚΥΑ όπου ορίζεται ότ: «…..Ειδικά για τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Γ’ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας……»

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων