31/03/2020 31/03/2020 Μεθεόρτως εορτάσθη την περασμένη Κυριακή Δ’ των Νηστειών, η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στην ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού, που βρίσκεται στην Δυτική Ιερουσαλήμ . Όπως αναφέρει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η εορτή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το Τυπικό της Εκκλησίας Ιεροσολύμων επί τη βάσει της παραδόσεως, ότι στον τόπο της Μονής αυτής εφυτεύθη από τον Λωτ...
31 Μαρτίου, 2020 - 8:42
Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2020 - 8:43

Εκεί όπου εφύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού

Διαδώστε:
Εκεί όπου εφύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού

Μεθεόρτως εορτάσθη την περασμένη Κυριακή Δ’ των Νηστειών, η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στην ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού, που βρίσκεται στην Δυτική Ιερουσαλήμ .

Όπως αναφέρει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η εορτή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το Τυπικό της Εκκλησίας Ιεροσολύμων επί τη βάσει της παραδόσεως, ότι στον τόπο της Μονής αυτής εφυτεύθη από τον Λωτ το τρισύνθετο ξύλο από πεύκη, κέδρο και κυπαρίσσι, από το οποίο κατασκευάσθηκε ο Τίμιος Σταυρός.

Προς τιμήν και προσκύνησιν του Τιμίου Σταυρού ετελέσθη υπό του ηγουμένου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, παρουσία της εκπροσώπου του Ελληνικού Γενικού Προξενείου κ. Αικατερίνης Τζίμα και τη συμμετοχή ελαχίστων πιστών, λόγω των περιοριστικών μέτρων έναντι της πανδημίας του COVID-19.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Κυριακήν, 16ην/ 29ην Μαρτίου 2020, Κυριακήν Δ’ τῶν Νηστειῶν, ἑωρτάσθη μεθεόρτως ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν κειμένην εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ πλησίον τῆς Ἑβραϊκῆς Βουλῆς.
Ἡ ἑορτή αὕτη λαμβάνει χώραν οὖσα σύμφωνος πρός τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἐπί τῇ βάσει τῆς παραδόσεως, ὅτι εἰς τόν τόπον τῆς Μονῆς ταύτης ἐφυτεύθη ὑπό τοῦ Λώτ τό τρισύνθετον ξύλον ἐκ πεύκης, κέδρου καί κυπαρίσσου, ἐκ τοῦ ὁποίου κατεσκευάσθη ὁ Τίμιος Σταυρός, ἐπί τοῦ ὁποίου ἀνηρτήθη ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν.

Πρός τιμήν καί προσκύνησιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐτελέσθη ὑπό τοῦ ἡγουμένου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου θεία Λειτουργία, παρουσίᾳ τῆς ἐκπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου κ. Αἰκατερίνης Τζίμα καί τῇ συμμετοχῇ ἐλαχιστοτάτων πιστῶν, λόγῳ τῶν λαμβανομένων μέτρων ἔναντι τῆς πανδημίας τοῦ COVID-19, ἐξ ἧς διαφυλάξοι ἡμᾶς καί τήν ἀνθρωπότητα ὅλην ὁ φιλάνθρωπος Θεός ἡμῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ μετ’ ἐπαινετῆς ἐπιμελείας διοικῶν τά θέματα τῆς Μονῆς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος παρέθεσε τράπεζαν εἰς τους τιμήσαντας τήν ἑορτήν τῆς Μονῆς .

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων