05/12/2019 05/12/2019 Χθες, Τετάρτην, 21η Νοεμβρίου/4η Δεκεμβρίου 2019, εορτάθη από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Κεντρικόν Μοναστήριον της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.     Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Τήν Τετάρτην, 21ην Νοεμβρίου/4ην Δεκεμβρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς τό...
05 Δεκεμβρίου, 2019 - 13:56
Τελευταία ενημέρωση: 05/12/2019 - 15:56

Τα Εισόδια της Θεοτόκου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαδώστε:
Τα Εισόδια της Θεοτόκου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Χθες, Τετάρτην, 21η Νοεμβρίου/4η Δεκεμβρίου 2019, εορτάθη από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Κεντρικόν Μοναστήριον της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

 

 

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τήν Τετάρτην, 21ην Νοεμβρίου/4ην Δεκεμβρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς τό Κεντρικόν Μοναστήριον τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι τῶν Εἰσοδίων Ἱεράν Μονήν τῆς Μεγάλης Παναγίας, προσκειμένης καί συνεχομένης αὐτῷ.

 

 

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἡ Ἐκκλησία ἔχει μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ γονεῖς τῆς Θεοτόκου, Θεοπάτορες Ἰωακείμ καί Ἄννα, ἐκπληροῦντες τήν ὑπόσχεσίν των πρός τόν Θεόν, ὅτι ἂν παράσχῃ αὐτοῖς τέκνον, οὖσιν ἀτέκνοις, θά ἀφιερώσωσιν αὐτό εἰς Ἐκεῖνον, προσήνεγκαν αὐτήν τριετῆ εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος, ἔνθα παρέμεινεν εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων τρεφομένη ὑπό τοῦ Ἀγγέλου, ἕως τῆς ἡλικίας τῶν δέκα πέντε ἐτῶν, ὅτε καί παρέδωσαν αὐτήν εἰς Ἰωσήφ τόν Μνήστορα εἰς Ναζαρέτ, ἔνθα καί ἀκολούθως ηὐγγελίσθη πάλιν ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, τήν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἐνανθρώπησιν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 

 

Εἰς τήν ἀπό τοῦ 4ου αἰῶνος  ἱστορικήν ταύτην Μονήν, ἔνθα κατῴκησαν τό πρῶτον τόν 6ον μ.Χ. αἰῶνα οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, καί ἔνθα σήμερον κατοικοῦν εἴκοσι μονάζουσαι, προεξῆρξε τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν, ὡς τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ἱερωνύμου καί Δημητρίου, τοῦ Ἱερέως π. Γιοῦσεφ, τοῦ Ἱεροδιακόνου Εὐλογίου, ψαλλόντων τοῦ δοκίμου Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί βοηθούντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών, καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναζουσῶν τῆς Μονῆς καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας καί Ρουμανίας.

 

 

Διαρκούσης τῆς Θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν ὁ Μακαριώτατος μετά συνοδείας διά προσκύνησιν.

Πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον πρό τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβασμιώτατος.

Τόν Μακαριώτατον, τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη μέ κέρασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡ ἀνακαινίζουσα τόν Ἱερόν Ναόν Καθηγουμένη Μοναχή Μελάνη.

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων