20/04/2019 20/04/2019 Τό μεσημέρι τοῦ Σαββάτον τοῦ Λαζάρου, 20ῆν Ἀπριλίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Προέδρου καί μελῶν τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Κομοτηνῆς, καθώς καί παιδιῶν πού ἔσπευσαν νά ἀποδώσουν στόν Ποιμενάρχη τους τά παραδοσιακά κάλαντα τοῦ Λαζάρου καί νά εὐχηθοῦν ἀπό καρδίας. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε...
20 Απριλίου, 2019 - 22:03

Τα κάλαντα του Λαζάρου στον Μητρ. Μαρωνείας

Διαδώστε:
Τα κάλαντα του Λαζάρου στον Μητρ. Μαρωνείας

Τό μεσημέρι τοῦ Σαββάτον τοῦ Λαζάρου, 20ῆν Ἀπριλίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Προέδρου καί μελῶν τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Κομοτηνῆς, καθώς καί παιδιῶν πού ἔσπευσαν νά ἀποδώσουν στόν Ποιμενάρχη τους τά παραδοσιακά κάλαντα τοῦ Λαζάρου καί νά εὐχηθοῦν ἀπό καρδίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Πρόεδρο καί τά Μέλη τοῦ αῤχαιοτέρου Συλλόγου τῆς Κομοτηνῆς γιά τόν κόπο πού ὑποβλήθηκαν, τούς προέτρεψε νά συνεχίσουν τίς πολύτιμες δραστηριότητές τους καί νά συμβάλλουν στή διατήρηση τῶν Ἑλληνορθοδόξων παραδόσεων καί ἐθίμων, ὡς καί νά διέλθουν τίς κατανυκτικές ἡμέρες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐν ἀκμῇ δυνάμεων καί νά ἀξιωθοῦν τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων